Novas Ideas. A explotación forestal dende un punto diferente.

Asociados. Contamos con máis de 600 propietarios forestais.

Sostenibilidade. Xestión do monte con criterio económico e ecolóxico.

Enlaces de Interese
I N I C I O

N O T I C I A S

P R O X E C T O S

D E S C A R G A S

V I N C U L O S

C O N T A C T O

B U Z Ó N   S U X E R E N C I A S

¡AXÚDENOS A MELLORAR!


Se ten algunha suxerencia que facernos, pode expoñela na FOLLA DE SUXERENCIA que aparece a continuación e envíala vía correo electrónico a promacer@promacer.org, correo ordiario a Porto 38 A Barqueira 15569 Cerdido ou deixala no buzón SUXERENCIAS que se atopa na oficina de Promacer.

A súa opinión seranos de gran axuda para mellorar o servizo.


Grazas pola súa colaboración

Descarga folla de suxerencias aqui.

        Copyright © 2011  Promacer Cerdido